Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

JESTEŚMY EKOLOGICZNI W GMINIE JASTKÓW

autor Mateusz Błaszczak · 12 maj 2020 o 07:35

Aktualizacja dotycząca instalacji modułów fotowoltaicznych z dnia 01.09.2021 r.

Harmonogram montaży instalacji fotowoltaicznych

Wrzesień 2021

Dąbrowica

120 instalacji

Jastków

Ługów

Marysin

Moszna

Moszna Kolonia

Natalin

Panieńszczyzna

Piotrawin

Snopków

Październik 2021

Dębówka

141 instalacji

Józefów-Pociecha

Miłocin

Moszenki

Ożarów

Płouszowice

Płouszowice Kolonia

Sieprawice

Sieprawki

Sługocin

Smugi

Tomaszowice

Tomaszowice Kolonia

Wysokie


 


Aktualizacja dotycząca instalacji modułów fotowoltaicznych z dnia 31.08.2021 r.

Harmonogram montaży instalacji fotowoltaicznych:

Wrzesień 2021

Dąbrowica

120 instalacji

Jastków

Ługów

Marysin

Moszna

Moszna Kolonia

Natalin

Panieńszczyzna

Piotrawin

Snopków

Październik 2021

Dębówka

141 instalacji

Józefów-Pociecha

Miłocin

Moszenki

Ożarów

Płouszowice

Płouszowice Kolonia

Sieprawice

Sieprawki

Sługocin

Smugi

Wysokie


 

Aktualizacja dotycząca instalacji kolektorów słonecznych z dnia 30.07.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 lipca 2021 roku uruchamiamy dodatkowy nabór osób zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych – do podgrzewania ciepłej wody w ramach projektu „Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków” współfinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dotyczy to instalacji :

- 2 panelowych – 2 kolektory słoneczne – zbiornik wody 300 litrów oraz

- 3 panelowych – 3 kolektory słoneczne – zbiornik wody 400 litrów.

Ankieta do pobrania oraz warunki udziału w projekcie dostępne pod linkiem:

https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/nowy-nabor-ankiet-na-montaz-instalacji-solarnych-i-lub-fotowoltaicznych-na-terenie-gminy-jastkow.htm

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletnie wypełnionych ankiet w biurze podawczym Urzędu bądź za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres: poczta@jastkow.pl

Jednocześnie zastrzegamy, że złożenie ankiety nie jest równoznaczne z przyjęciem do projektu. Dopiero podpisanie umowy Użyczenia, uiszczenie wkładu Mieszkańca oraz spełnienie warunków udziału
w projekcie jest równoznaczne z rozpoczęciem udziału w projekcie.

 

Montaż SOLARÓW w ramach projektu „Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków"- aktualizacja z dnia 05-07-2021

Uprzejmie informujemy, że Wykonawca instalacji solarnych, w dniu 2 lipca 2021 roku, poinformował o opóźnieniu w dostawach i montażu instalacji solarnych, wynikających z czasowego wstrzymania produkcji kolektorów. Zostało to potwierdzone przez Producenta kolektorów. (pismo do wglądu w UG Jastków).

Opóźnienie wynika z ogólnoświatowej trudnej sytuacji na rynku surowców będącej konsekwencją zakażeń wirusem COVID-19 i związanymi z tym działaniami prewencyjnymi poszczególnych państw. Doprowadziły one do wstrzymania produkcji i zawieszenia dostaw materiałów na poszczególne kontrakty.

Z ww. względów niezależnych od Gminy, montaże instalacji solarnych rozpoczną się z opóźnieniem, które minimalnie potrwa do połowy lipca 2021 roku. O wznowieniu dostaw i rozpoczęciu montaży poinformujemy Państwa niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Wykonawcy i potwierdzeniu dostawy przez Producenta kolektorów.

 

Aktualizacja dotycząca instalacji fotowoltaicznych z dnia 30.06.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że  29 czerwca 2021 roku otrzymaliśmy potwierdzenie wyroku wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą 17 czerwca 2021 roku.

W związku w ww.  przystępujemy do procesu zawarcia umowy z Wykonawcą. Po podpisaniu umowy (po 14 lipca 2021 roku) do Uczestników projektu zostanie wysłana korespondencja zawierająca warunki techniczne i koszty montażu, o czym zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem systemu sms na wskazane w ankietach numery telefonów.

 

Aktualizacja z dnia 29.04.2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2021 roku dokonano rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.

- W I części postepowania - Instalacje solarne - planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą, po czym niezwłocznie zostaną Państwu przekazane pisma dotyczące dalszych etapów realizacji umowy.

- W II części przetargu – Instalacje fotowoltaiczne - do rozstrzygniętego przetargu, wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), co oznacza, że umowa z Wykonawcą w II części postepowania, będzie mogła zostać podpisana po rozstrzygnięciu KIO.

Pisma do Użytkowników w części II będą kierowane niezwłocznie po zakończeniu postępowania
i podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Projekt „Jesteśmy Ekologiczni w Gminie Jastków” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2013-2020.

 

Aktualizacja z dnia 15.12.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że wpłaty wkładu własnego na instalacje solarne i fotowoltaiczne, będą dokonywane po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z Wykonawcą inwestycji.

W związku z tym, że na chwile obecną otwarcie ofert w przetargu (https://www.jastkow.pl/przetargi-w-sprawy-biezace/przetarg-nieograniczony-na-dostawe-i-montaz-instalacji-kolektorow-slonecznych-orazinstalacji-fotowoltaicznych.htm) przewidywane jest na 5 stycznia 2021 roku, wpłaty wkładu własnego w miesiącu grudniu 2020 roku nie będą pobierane.

W zakładce Zamówienia publiczne, „Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych” zostanie zamieszczona informacja o rozstrzygnięciu przetargu oraz o podpisaniu umowy z Wykonawcą. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą do każdego Uczestnika projektu zostanie wysłane indywidualne pismo z terminem i kwotą wpłaty.

 

Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0095/19

Tytuł projektu: „Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość Projektu: 5 880 012, 60zł,

Wydatki kwalifikowalne 5 425 220, 00, w tym kwota dofinansowania: 2 935 930,00

Okres realizacji: 21 sierpnia 2019 roku – 31 grudnia 2021 roku


Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Jastków.

 Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych w Gminie Jastków wyniesie 379 szt.

118 instalacji solarnych :

- 87 kolektorów 2 panelowych

- 31 kolektorów 3 panelowych

261 instalacji fotowoltaicznych:

- 109 sztuk o mocy 3,1 kW

- 53 sztuki o mocy 4,03

- 99 sztuk o mocy 4,96 kW.

Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Grupą docelową są mieszkańcy gminy Jastków (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety oraz podpisali umowę użyczenia.

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW] - 1,49 MW

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] - 0,45 MWt

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] - 1,04 MWe

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] – 188,07 MWht/rok

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] - 990,40 MWhe/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika co2][/tony] (CI 34) – 878,81 t równoważnika CO2


PRODUKTY:

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]- 118 sztuk

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 261 sztuk


 Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 11 maja 2020 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków”, na którego realizację Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 935 930,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.


 

www.mapadotacji.gov.pl

Załączniki:

  1. Harmonogram montażu Fotowoltaika 01.09.2021 03 wrz 2021 — 158 KB
  2. Harmonogram montażu Fotowoltaika 31.08.2021 31 sie 2021 — 156 KB
  3. Odwołanie_KIO 29 kwi 2021 — 48,7 KB
  4. Etapy Realizacji Projektu 03 wrz 2020 — 48,5 KB
  5. Dodatkowy_nabór_na_listę_rezerwową_SOLARY 30 lip 2021 — 40,1 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.