Wybory >> Samorządowe 2018 >> Komisja Gminna

INFORMACJE O GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JASTKOWIE

autor Konrad Makowski · 12 wrz 2018 o 16:25

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jastkowie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) podaje się do wiadomości publicznej skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jastkowie,

Przewodniczący: Wojciech Edmund Kniaziuk

Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Maria Klimek

Członkowie:

  1. Dariusz Jacek Goral

  2. Radosław Marian Kiciński

  3. Monika Anna Kopycińska – Bicka

  4. Aneta Agata Milanowska

  5. Wojciech Modzelewski

  6. Radosław Zygmunt Orgasiński

  7. Dorota Agata Wieczerzak

Siedziba komisji:

Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, pokój nr 18b, tel. 81 50-20-141 608048955

Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Jastków oraz rejestracją kandydatów na wójta Gminy Jastków będą prowadzone w następujących terminach:

13 września 2018 r (czwartek) od godz. 9.00 -11.30 i od godz. 13.00 - 15.30
14 września 2018 r. (piątek) od godz. 9.00-11.30 i od godz. 13.00 – 15.30
15 września 2018 r. (sobota) od godz. 9.00 – 11.30
17 września 2018 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 – 11.30 i od godz. 21.30 - 24.00

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.