Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

„BUDOWA I WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PANIEŃSZCZYZNA W RAMACH CENTRUM ROZWOJU RODZINY”

autor Małgorzata Langiewicz · 30 cze 2017 o 12:36

Numer projektu: RPLU.13.05.00-06-0035/15

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

Działanie: 13.5 Infrastruktura przedszkolna

Wartość Projektu: 12 947 997,21 zł,

Wydatki kwalifikowalne 1 000 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 796 900,00 zł

Cel: Podniesienie dostępności i poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej na obszarze gminy Jastków.

Realizacja celu możliwa będzie poprzez budowę nowego, czterooddziałowego przedszkola wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby dzieci w wieku 3-4 lata.

W ramach inwestycji przygotowane zostanie 100 miejsc przedszkolnych dla dzieci wieku od 3 do 4 lat, co:

 • zapewni powszechny dostęp do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego,
 • zniweluje nierówności w dostępie do infrastruktury przedszkolnej dzieci z terenów wiejskich w porównaniu z ich rówieśnikami z terenów miejskich,
 • zapewnieni prawidłowy rozwój dzieci oraz wzmocnienie ich zdolności do dalszej edukacji,
 • poprawi warunki nauczania i możliwości rozwoju dzieci w zakresie edukacji przedszkolnej.

Przewidziany zakup wyposażenia zagwarantuje wysoką jakość oraz na atrakcyjność procesu kształcenia, a także pozwoli na wprowadzenie rozwiązań mających na celu przygotowanie przedszkola do świadczenia usług w zakresie kluczowych kompetencji, tj. porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym, kompetencji informatycznych, społecznych i obywatelskich.

Zakres projektu:

 • budowa przedszkola czterooddziałowego w ramach Centrum Rozwoju Rodziny w Panieńszczyźnie. Budowa Centrum obejmująca trzy główne części, tj. parterowy budynek żłobka, parterowy budynek przedszkola (wraz z salą doświadczania świata i pracownią artystyczną) oraz piętrowy budynek biblioteki z salą wielofunkcyjną. Łączna powierzchnia obiektów Centrum wynosi 1947,73m2 w tym powierzchnia budynku przedszkola 1007,75m2.
 • wyposażenie przedszkola (sal doświadczania świata i pracowni artystycznej).
 • prace obejmujące zagospodarowanie otoczenia Centrum (m.in. parking, place zabaw i gier zespołowych, ciągi komunikacyjne, wiata śmietnikowa). Za wydatki kwalifikowane projektu należy uznać jedynie prace budowlane i
 • montaż instalacji solarnej (co pozwoli na znaczne oszczędności w utrzymaniu wspartej infrastruktury, przy jednoczesnej dbałości o środowisko) oraz instalacji systemów monitoringu na wypadek zagrożeń.

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 8 EPC
 • Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 100 osób

PRODUKTY:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 1 sztuka
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej - 1 sztuka
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) - 100 osób

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 24 marca 2017 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny”, na którego realizację Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie blisko 796 900,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

www.mapadotacji.gov.pl

253bd12d 7222 4cea a40c 175402086dbf
B583b8e8 6504 462a 86de afa604c3b1f1
98300f15 1a99 4a09 bc18 8b22081b6e6e
Cbe44518 84e4 47e1 a718 4518703a30f2
B93a94ce 6c0b 4b00 bb7b 5067014a5e53
6a6243b6 94c5 4015 88ee 71a65983b139
64ac2e04 ecf5 4152 8be1 34328afafbf6
118b87a7 24b1 4bb8 a52a a3d3a1c88c63
153825ec 3581 4000 a98f 8c53af004341
22edc9e1 a11a 49aa b30f 37a390d2a82e
9d65409a 0db1 42d8 b08b 59e5f32cf712
2c5de05a 984c 445c ba90 8322cb026304
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.