Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

JASTKÓW, ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY (XIX W.): REWITALIZACJA, ROBOTY BUDOWALNE PRZY PAŁACU

autor Anna Poterucha-Radomska · 05 gru 2019 o 15:07

Nazwa zadania: „Jastków, zespół pałacowo-parkowy (XIX w.): rewitalizacja, roboty budowalne przy pałacu, przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/736, położonym w miejscowości Panieńszczyzna, gmina Jastków, województwo Lubelskie

 

Program Ochrona Zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Termin realizacji projektu: od 28.10. do 11.12.2019 roku

Wartość projektu: 730 003,62 zł, w tym 15,07 % dofinansowanie 110 000, 00 zł


Cel zadania: Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego zabytkowych obiektów Zespołu pałacowego – parkowego w Jastkowie oraz wykorzystanie bogatych walorów historycznych i poznawczych zabytku poprzez adaptację i zapewnienie dostępu do obiektu.

W ramach zadania Wykonane zostaną prace remontowo-konserwatorskie przy Sali wielofunkcyjnej oraz w piwnicach pod salą (w II etapach), odtworzony zostanie ciąg pieszo-jezdny z przeznaczeniem na drogę przeciwpożarową.


Wskaźniki, które zostaną osiągnięte podczas realizacji projektu:

  • Liczba zabytków nieruchomych poddanych pracom konserwatorskim, restauratorskim lub robotom budowlanym – 1
  • Powierzchnia zabytku poddawana pracom konserwatorskim, restauratorskim lub robotom budowlanym (wskaźnik obejmuje powierzchnię, która będzie lub była w przypadku refundacji, objęta zadaniem)
  • Wskaźnik powierzchni 112.3 m2

Zadanie zostanie zrealizowane w: województwie lubelskim, powiat lubelski, Gmina Jastków, w miejscowości Panieńszczyzna.


 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.