Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

UTWORZENIE W 2018 R. NOWYCH MIEJSC W INSTYTUCJACH OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3, W TYM W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH: BUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY POBYTU DZIECI W WIEKU DO LAT 3 W PANIEŃSZCZYŹNIE, UL. SZKOLNA (NR DZIAŁKI 32/10), 21-002 JASTKÓW"

autor Magdalena Sokołowska · 11 lip 2018 o 11:21

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+” 2018 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Cel Projektu: utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 w Panieńszczyźnie, ul. Szkolna 3 (nr działki 32/10), 21-002 Jastków

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 084 660,00 zł

Kwota dofinansowania: 600 000,00 zł

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.