Gmina

RODO - INFORMACJE

autor Mateusz Błaszczak · 04 gru 2019 o 13:41

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2022 Wójta Gminy Jastków z dnia 28 stycznia 2022 r. z dniem 28 stycznia 2022 r., do odwołania, do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Urzędu Gminy Jastków został wyznaczony Pan Przemysław Kozień.

Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje zadania zgodnie z art. 38 i 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781) i rozporządzeniem wykonawczym do tej ustawy.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z  Inspektorem Ochrony  Danych  Urzędu Gminy Jastków pod adresami e-mail: iod@jastkow.pl lub ugiod@jastkow.pl lub przemyslaw.kozien@jastkow.pl lub listownie na adres:  Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków.

 

Wszelkie informacje związane z RODO dostępne są w załącznikach.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.