Kariera

autor Michał Słodkowski · 17 lis 2021 o 09:31 · Kariera
-
autor Mateusz Błaszczak · 01 paź 2021 o 11:37 · Kariera
Ogłoszenie na stanowisko Socjoterapeuty w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
autor Beata Wójcik · 13 wrz 2021 o 09:11 · Kariera
-
autor Mateusz Błaszczak · 27 sie 2021 o 08:02 · Kariera
-
autor Beata Wójcik · 08 sty 2021 o 11:10 · Kariera
-
autor Beata Wójcik · 09 gru 2020 o 10:19 · Kariera
-
autor Beata Wójcik · 09 gru 2020 o 10:16 · Kariera
-
autor Mateusz Błaszczak · 23 cze 2020 o 09:37 · Kariera
-
autor Agnieszka Choma · 15 kwi 2020 o 14:19 · Kariera
Ogłoszenie Nr FB.2110.4.2020.CHA.1 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jastków - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
autor Mateusz Błaszczak · 26 lut 2020 o 13:16 · Kariera
Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Do naboru stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019 poz. 1111).
autor Kinga Popielarczyk · 23 sty 2020 o 09:51 · Kariera
Ogłoszenie na stanowisko Wychowawcy w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
autor Kinga Popielarczyk · 22 lis 2019 o 09:19 · Kariera
Ogłoszenie na stanowisko Wychowawcy w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
autor Marcin Abramek · 25 paź 2019 o 11:17 · Kariera
Wójt Gminy Jastków ogłasza nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Jastków.
autor Kinga Popielarczyk · 11 paź 2019 o 10:17 · Kariera
Nabór na stanowisko: Wychowawca
autor Popielarczyk · 30 wrz 2019 o 10:33 · Kariera
nabór na stanowisko: Psycholog
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.