Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

BUDOWA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE JASTKÓW

autor Michał Słodkowski · 21 wrz 2023 o 14:56

Uprzejmie informujemy, że Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR

Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja6PGR/2023/3020/PolskiLad

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Nazwa inwestycji: „Budowa nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jastków”

wraz uszczelnieniem istniejącego systemu

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-11-30

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %

Opis inwestycji: Inwestycja obejmuje budowę ponad 1,6 km sieci wodociągowej (w m. Jastków i Natalin) oraz ok 1,5 km sieci kanalizacyjnej (odcinek Dębówka) oraz przebudowa sieci polegającą na umożliwieniu zdalnych odczytów, w tym wymianie 1500 wodomierzy.

Celem projektu jest: zapewnienie ochrony i prawidłowego wykorzystania ograniczonych zasobów wody na terenie gminy Jastków oraz złagodzenie skutków zmian klimatu, zabezpieczenie mieszkańców gminy w tym, w szczególności mieszkańców byłego PGR Wygoda, przed skutkami anomalii pogodowych występujących na ww. terenie.

 

 

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.