Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

UZUPEŁNIENIE PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ GMINY JASTKÓW

autor Michał Słodkowski · 11 sty 2024 o 14:10

 

 

Nazwa inwestycji:  Uzupełnienie publicznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Gminy Jastków

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Numer Wniosku o dofinansowanie:  Edycja8/2023/579/PolskiLad

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura turystyczna

Celem inwestycji: jest wykorzystanie walorów i potencjału przyrodniczego gminy dla mieszkańców oraz odwiedzających przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego.

Opis inwestycji: W ramach prac zrealizowane zostaną: budowa multimedialnego centrum przyrodniczo-edukacyjnego w miejscowości Panieńszczyzna wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym; wraz z wieżą widokową, zasilanych OZE, z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą/parkingami, dostępem do mediów, - usunięcie kolizji, przeniesienia przyłączy; - budowa infrastruktury komunikacyjnej; - mała architektura; - zagospodarowanie miejsc atrakcyjnych rekreacyjne na terenie gm. Jastków poprzez budowę infrastruktury typu boiska, parki linowe, rowerowe, ścieżki edukacyjne.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2026-10-07

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.