Wybory >> Samorządowe 2018 >> Obwieszczenia >> Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JASTKÓW Z DN. 21 WRZĘSNIA 2018 ROKU

autor Konrad Makowski · 21 wrz 2018 o 17:28

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy
Jastków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.