Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

REWITALIZACJA ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W JASTKOWIE ORAZ BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ

autor Michał Słodkowski · 17 lis 2021 o 14:09

 

 

Nazwa inwestycji: Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Jastkowie oraz budowa odnawialnych źródeł energii, modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Numer Wniosku o dofinansowanie: 01/2021/853/PolskiLad

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa

Opis inwestycji: Odtworzenie fresków, remont hydroforni, budowa zasilania z odnawialnych źródeł energii, zabezpieczenie przeciwpożarowe zabytku, utworzenie ścieżek edukacyjnych, modernizacja infrastruktury przyrodniczo turystycznej zabytkowego zespołu pałacowo parkowego.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-05-31

Wartość Inwestycji (w PLN): 3 602 700,29

Wartość Realizacji zadania (w PLN): 3 570 413,43

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 535 562,01

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 3 034 851,42

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.