Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

BUDOWA KLUBU AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN - ETAP II

autor Michał Słodkowski · 25 sie 2023 o 14:06

Tytuł projektu: „Budowa Klubu Aktywności Mieszkańców w miejscowości Marysin - Etap II”.

Numer projektu: UM0313995/22

Poddziałanie 4.6 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej  w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Termin realizacji projektu: do 31 stycznia 2024 roku

Wartość projektu: 303 955,16 zł w tym kwalifikowalne 303 955,16 zł, w tym 62,51% dofinansowanie 190 000,00 zł

Cel operacji:

Utworzenie mieszkańcom Gminy Jastków, w szczególności miejscowości Marysin, ogólnodostępnego, niekomercyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich potrzeb oraz sprzyjającego rozwojowi, integracji i aktywizacji społecznej i kulturalnej, dostępnego dla osób
z niepełnosprawnościami [poprzez budowę świetlicy-Klubu Aktywności Mieszkańców  w miejscowości Marysin.

Opis operacji: Prace w zakresie budowy i oddania budynku do użytkowania, w tym. m.in.: roboty budowlane w branży: budowlano architektonicznej i konstrukcyjnej oraz sanitarnej.

Wskaźniki:

- Liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu– 1 szt.

- Liczba osób korzystających z nowej i zmodernizowanej infrastruktury społeczno-kulturalnej  – 300 osób

- Liczba podmiotów działających  w sferze kultury, które otrzymywały wsparcie w ramach realizacji LSR– 1 szt.

- Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje -1 szt.

 

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie lubelskim, powiat lubelski, Gmina Jastków, w miejscowości Marysin.

Uprzejmie informujemy, że 25 sierpnia 2023 roku została podpisana umowa na realizację projektu „Budowa Klubu Aktywności Mieszkańców w miejscowości Marysin - Etap II”.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.