DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY JASTKÓW

autor Konrad Makowski · 18 maj 2012 o 06:49

Faktury wystawiamy wyłącznie na Gminę Jastków

Gmina Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
NIP 713-28-71-020
REGON 431019744

Dane Urzędu Gminy Jastków

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
Sekretariat: tel. 81 50 20 425, fax: 81 50 20 144
NIP 713-10-30-382, REGON 000535238
mail: poczta@jastkow.pl


Wpłaty należy uiszczać na konto
76 1240 5497 1111 0010 6615 2726
konto obsługiwane jest przez Bank Pekao S.A.

Wpłaty za zużycie wody, odprowadzanie ścieków oraz czynsz należy uiszczać na konto
05 1240 2223 1111 0011 0365 1164
konto obsługiwane jest przez Bank Pekao S.A.


  • Urząd Gminy Jastków, Urząd Stanu Cywilnego czynny jest w poniedziałek od godz. 900 do 1700, wtorek, środę, czwartek, piątek od godz. 730 do 1530.
  • Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 1330 -1630
  • Kasa Urzędu Gminy Jastków pracuje w poniedziałek od godz. 1200 do 1600, wtorek, środę, czwartek, piątek od godz. 730 do 1130.
Referat/Stanowisko Pracownik Numer pokoju Numer telefonu

Sekretariat Wójta

Justyna Koroluk

31 81 475-44-68

Biuro Obsługi Klienta
Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Małgorzata Szostak

15 81 502-04-25

Biuro Obsługi Rady

Marcin Abramek

31 81 475-44-68

Wójt Gminy

Teresa Kot

31A 81 475- 44-68

Zastępca Wójta

Andrzej Dec

32 81 475- 44-68

Sekretarz Gminy

Andrzej Krak

31B 81 502-01-41

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Kierownik
Przemysław Kozień

30 81 502-01-39

Zagospodarowanie Przestrzenne, zaświadczenia, wypisy, wyrysy:
Marcin Alter

Podziały nieruchomości, nadawanie nr porządkowych budynków:
Adam Świrszcz

13 81 502-04-28

Gospodarka nieruchomościami gminnymi
Ewa Hołod

Gospodarka komunalna
Weronika Mielnicka

11 81 502-22-20

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności

Kierownik
Katarzyna Juszczak

30 81 502-01-39

Ewidencja podmiotów gospodarczych, koncesje alkoholowe
Marek Kleniewski

Opłaty, woda
Beata Juścińska

14 81 561-24-30

Opłaty, odpady komunalne
Joanna Idzik,

Ewelina Chrzanowska

Windykacja
Regina Abramek

16 81 502-29-07

Ochrona środowiska, rolnictwo, wycinka drzew
Anna Uhruska
Anna Pędzierska

Ewelina Kowalczyk

9 81 502-29-09

Referat ds. Edukacji Kultury i Sportu, Spraw Społecznych

Kierownik
Barbara Czubak

23 81 502-29-00

Edukacja
Beata Wójcik

Pożytek Publiczny, Fundusz Sołecki
Sylwia Gospodarek

22 81 502-29-06

Referat ds. Dochodów Podatkowych              

Kierownik
Anna Pomarańska

8 81 502-29-08

Wymiar podatku, zaświadczenia
Magdalena Gołota

8 81 502-29-04

Wpłaty upomnienia, egzekucja
Barbara Szaruga

Anna Sałęga

Wymiar podatku, zaświadczenia
Patrycja Kuwałek

Anna Wójcik

7 81 502-29-04

Kasa

Monika Wróbel

15A 81 502-04-25

Referat Strategii, Inwestycji i Projektów Zewnętrznych

Kierownik
Małgorzata Langiewicz

25 81 502-22-25

Projekty Zewnętrzne
Anna Poterucha-Radomska

25A 81 502-22-21

Inwestycje

Drogownictwo, Oświetlenie Drogowe
Marcin Zarzeka

Budownictwo
Paweł Dudak

3 81 502-29-01
Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej

Kierownik

Sławomir Zdyb

3 81 502-20-75

Woda, Kanalizacja

Kinga Popielarczyk

USC i Sprawy Obywatelskie

Kierownik USC, Zarządzanie Kryzysowe
Agata Zasada - Wrzesińska

12 81 502-04-18

Ewidencja ludności i dowody osobiste
Dorota Nowakowska-Wieczorek

12 81 502-04-88

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Tomasz Choma 10 81 502-01-42

Skarbnik Gminy

Małgorzata Kamińska 24 81 502-01-40

Referat ds. Finansowo Budżetowych

Główny Księgowy
Anna Mirosław

27 81 502-29-03

Księgowość Budżetowa
Anna Jabłońska

27 81 502-29-03

Księgowość Budżetowa
Małgorzata Wrona
Wioletta Wolińska

28 81 475-44-67

Kadry

Kadry płace
Agnieszka Choma

26 81 502-29-05

Referat ds. Finansowej Obsługi Szkół

Kierownik
Anna Tkaczyk

29 81 502-29-02

Kadry płace
Agata Paluch

29 81 502-29-02

Informatyk

Mateusz Błaszczak

33 -
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.