DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY JASTKÓW

autor Konrad Makowski · 18 maj 2012 o 06:49

Faktury wystawiamy wyłącznie na Gminę Jastków

Gmina Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
NIP 713-28-71-020
REGON 431019744

Dane Urzędu Gminy Jastków

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
Sekretariat: tel. 81 50 20 425, fax: 81 50 20 144
NIP 713-10-30-382, REGON 000535238
mail: poczta@jastkow.pl


Wpłaty należy uiszczać na konto
76 1240 5497 1111 0010 6615 2726
konto obsługiwane jest przez Bank Pekao S.A.


  • Urząd Gminy Jastków, Urząd Stanu Cywilnego czynny jest w poniedziałek od godz. 900 do 1700, wtorek, środę, czwartek, piątek od godz. 730 do 1530.
  • Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 1330 -1630
  • Kasa Urzędu Gminy Jastków pracuje w poniedziałek od godz. 1200 do 1600, wtorek, środę, czwartek, piątek od godz. 730 do 1130.
Referat/Stanowisko Pracownik Numer pokoju Numer telefonu

Sekretariat Wójta

Justyna Koroluk

31 81 475-44-68

Biuro Obsługi Klienta
Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Dorota Nowakowska-Wieczorek

15 81 50-20-425

Biuro Obsługi Rady

Marcin Abramek

31 81 475-44-68

Wójt Gminy

Teresa Kot

31A 81 475- 44-68

Zastępca Wójta

Andrzej Dec

32 81 475- 44-68

Sekretarz Gminy

Andrzej Krak

31B 81 502-01-41

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Kierownik
Przemysław Kozień

30 81 502-01-39

Zagospodarowanie Przestrzenne, zaświadczenia, wypisy, wyrysy:
Marcin Alter

Podziały nieruchomości, nadawanie nr porządkowych budynków:
Adam Świrszcz

13 81 502-04-28

Gospodarka nieruchomościami gminnymi
Ewa Hołod

Gospodarka komunalna
Weronika Mielnicka

11 81 502-22-20

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności

Kierownik
Katarzyna Juszczak

30 81 502-01-39

Ewidencja podmiotów gospodarczych, koncesje alkoholowe
Marek Kleniewski

Opłaty, woda
Beata Juścińska

14 81 561-24-30

Opłaty, odpady komunalne
Joanna Idzik

Windykacja
Regina Abramek

16 81 502-29-07

Ochrona środowiska, rolnictwo, wycinka drzew
Anna Uhruska
Anna Pędzierska

Ewelina Kowalczyk

9 81 502-29-09

Referat ds. Edukacji Kultury i Sportu, Spraw Społecznych

Kierownik
Barbara Czubak

23 81 502-29-00

Fundusz Sołecki

Edukacja
Beata Wójcik

Pożytek Publiczny
Sylwia Gospodarek

22 81 502-29-06

Referat ds. Dochodów Podatkowych              

Kierownik
Anna Pomarańska

8 81 502-29-08

Wymiar podatku, zaświadczenia
Magdalena Gołota

8 81 502-29-08

Wpłaty upomnienia, egzekucja
Barbara Szaruga

Wymiar podatku, zaświadczenia
Patrycja Kuwałek

7 81 502-29-04

Kasa

Krystyna Lalak

15A 81 502-04-25

Referat Strategii, Inwestycji i Projektów Zewnętrznych

Kierownik
Małgorzata Langiewicz

26 81 502-22-25

Projekty Zewnętrzne
Anna Poterucha-Radomska

27 81 502-22-21

Inwestycje

Drogownictwo, Oświetlenie Drogowe
Marcin Zarzeka

Budownictwo
Paweł Dudak

3 81 502-29-01
Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej

Kierownik

Sławomir Zdyb

3 81 502-20-75

Woda, Kanalizacja

Kinga Popielarczyk

USC i Sprawy Obywatelskie

Kierownik USC, Zarządzanie Kryzysowe
Agata Zasada - Wrzesińska

12 81 502-04-18

Ewidencja ludności i dowody osobiste
Anna Wójcik

12 81 502-04-88

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Tomasz Choma 10 81 502-01-42

Skarbnik Gminy

Małgorzata Kamińska 24 81 502-01-40

Referat ds. Finansowo Budżetowych

Główny Księgowy
Anna Mirosław

25 81 502-29-03

Księgowość Budżetowa
Anna Jabłońska

25 81 502-29-03

Księgowość Budżetowa
Małgorzata Wrona
Wioletta Wolińska

28 81 475-44-67

Kadry

Kadry płace
Agnieszka Choma

25A 81 502-29-05

Referat ds. Finansowej Obsługi Szkół

Kierownik
Anna Tkaczyk

29 81 502-29-02

Kadry płace
Agata Paluch

29 81 502-29-02

Informatyk

Mateusz Błaszczak

33 -
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.