DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY JASTKÓW

autor Konrad Makowski · 18 maj 2012 o 06:49

Faktury wystawiamy wyłącznie na Gminę Jastków

Gmina Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
NIP 713-28-71-020
REGON 431019744

Dane Urzędu Gminy Jastków

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
Sekretariat: tel. 81 475 44 68, fax: 81 50 20 144
NIP 713-10-30-382, REGON 000535238
mail: poczta@jastkow.pl


Wpłaty należy uiszczać na konto
76 1240 5497 1111 0010 6615 2726
konto obsługiwane jest przez Bank Pekao S.A.

Wpłaty za zużycie wody, odprowadzanie ścieków oraz czynsz należy uiszczać na konto
05 1240 2223 1111 0011 0365 1164
konto obsługiwane jest przez Bank Pekao S.A.


  • Urząd Gminy Jastków, Urząd Stanu Cywilnego czynny jest w poniedziałek od godz. 900 do 1700, wtorek, środę, czwartek, piątek od godz. 730 do 1530.
  • Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 1330 -1630
  • Kasa Urzędu Gminy Jastków pracuje w poniedziałek od godz.900 do 1600, wtorek, środę, czwartek, piątek od godz. 730 do 1400.
Referat/Stanowisko Pracownik Numer pokoju Numer telefonu

Sekretariat Wójta

Justyna Koroluk

31 81 475-44-68

Biuro Obsługi Klienta
Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Edyta Zając

15 81 502-04-25

Biuro Obsługi Rady

Marcin Abramek

31 81 475-44-68

Wójt Gminy

Teresa Kot

31A 81 475- 44-68

Zastępca Wójta

Andrzej Dec

32 81 475- 44-68

Sekretarz Gminy

Przemysław Kozień 31B 81 502-01-41

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Kierownik
Przemysław Kozień

30 81 502-01-41

Zagospodarowanie Przestrzenne, zaświadczenia, wypisy, wyrysy:
Marcin Alter

Podziały nieruchomości, nadawanie nr porządkowych budynków:

Magdalena Kazimierczak-Sprawka

13 81 502-04-28

Gospodarka nieruchomościami gminnymi
Ewa Hołod

Martyna Tkaczyk

11 81 502-22-20

Gospodarka komunalna
Jakub Palczewski

12 81 475-44-75

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności

Kierownik
Katarzyna Juszczak

30 81 502-01-39

Ewidencja podmiotów gospodarczych, koncesje alkoholowe
Iwona Warzocha

Opłaty, woda - rachunki
Beata Juścińska

14 81 561-24-30

Opłaty, odpady komunalne, windykacja
Ewelina Chrzanowska

Joanna Idzik

16 81 502-29-07

Ochrona środowiska, rolnictwo, wycinka drzew
Anna Uhruska

Anna Pędzierska

Ewelina Persona

9 81 502-29-09

Referat ds. Edukacji Kultury i Sportu, Spraw Społecznych

Kierownik
Barbara Czubak

23 81 502-29-00

Edukacja
Beata Wójcik

Pożytek Publiczny, Fundusz Sołecki
Sylwia Gospodarek

22 81 502-29-06

Referat ds. Dochodów Podatkowych              

Kierownik
Anna Pomarańska

8 81 502-29-08

Wymiar podatku, zaświadczenia
Magdalena Gołota

Patrycja Kuwałek

8 81 502-29-04

Wpłaty upomnienia, egzekucja
Barbara Szaruga

Marta Ostańska

7 81 502-29-04

Kasa

Monika Wróbel

15A 81 502-04-25

Referat Strategii, Inwestycji i Projektów Zewnętrznych

Kierownik
Bogusława Reszka

30 81 502-01-39

Koordynator ds. realizacji projektów zewnętrznych
Anna Poterucha-Radomska

Agnieszka Dobrowolska

25

25

81 502-22-21

Inwestycje

Drogownictwo, Oświetlenie Drogowe

Rafał Kuzioła

Pomoc administracyjna
Łukasz Niebrzegowski

33 81 502-29-01
Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej

Kierownik

Sławomir Zdyb

33 81 502-20-75

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Kinga Popielarczyk

USC i Sprawy Obywatelskie

Kierownik USC, Zarządzanie Kryzysowe
Agata Zasada - Wrzesińska

3 81 502-04-18

Ewidencja ludności i dowody osobiste
Dorota Nowakowska-Wieczorek

3 81 502-04-88

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Tomasz Choma 26 81 502-01-42

Skarbnik Gminy

Małgorzata Kamińska 24 81 502-01-40

Referat ds. Finansowo Budżetowych

Główny Księgowy
Anna Mirosław

27 81 502-29-03

Księgowość Budżetowa
Anna Jabłońska

27 81 502-29-03

Księgowość Budżetowa
Małgorzata Wrona
Wioletta Wolińska

28 81 475-44-67

Kadry

Kadry płace
Agnieszka Choma

26 81 502-29-05

Referat ds. Finansowej Obsługi Szkół

Kierownik
Anna Tkaczyk

29 81 502-22-25

Kadry płace
Agata Paluch

Księgowość jednostek oświatowych i opiekuńczych

Sylwia Borek

29 81 502-29-02

Informatyk

Michał Słodkowski

3

-

 

Numer na oczyszczalnie ścieków w Snopkowie 81 501 28 75

Numer alarmowy poza godzinami pracy 660 711 302 ( dotyczy tylko i wyłacznie awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych)

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.