Dla Mieszkańców

NAKLEJKI NA POJEMNIKI - ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

autor Joanna Idzik · 03 paź 2017 o 12:56

W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów informujemy, że pracownicy firmy TONSMEIER przekazują mieszkańcom przy odbiorze odpadów zmieszanych naklejki z napisem „ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE”.

Prosimy o przyklejenie przekazanych naklejek na pojemniki z odpadami komunalnymi zmieszanymi. W przypadku nieotrzymania powyższych naklejek istnieje możliwość ich odebrania w Urzędzie Gminy Jastków w pokoju 5b w godzinach urzędowania.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.