Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

PIERWSZE SPOTKANIE ZESPÓŁU ROBOCZEGO DO SPRAW DIAGNOZY POTRZEB DZIECI I ICH RODZIN.

autor Sylwia Gospodarek · 10 mar 2017 o 11:10

CENTRUM DZIECKA I RODZINY ORIFLAME

Rozpoczęliśmy prace dotyczące partycypacyjnego opracowania diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi. Podczas spotkania, które odbyło się 02 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy Jastków powołano Zespół Roboczy do spraw diagnozy potrzeb dzieci i ich rodzin. W skład zespołu weszły przedstawicielki:, Urzędu Gminy Jastków, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Zdrowia, Szkół Podstawowych,  instytucji i organizacji działających na terenie gminy, a także matki dzieci w wieku od 6-cy do lat 6-ściu. Ze strony Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego spotkanie prowadził Pan Dominik Kmita. Efektem pierwszego spotkania było przygotowanie mapy miejsc, instytucji i organizacji prowadzących działania na rzecz małych dzieci i ich rodzin z podziałem na miejscowości. Wskazano kluczowe zagadnienia podlegające badaniu oraz adresatów badań. Określono narzędzia badawcze, którymi Zespól Roboczy będzie się posługiwał podczas opracowywania diagnozy.

Kolejne spotkanie Zespołu Roboczego zaplanowano na 23.03.2017 r.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.