Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

PROJEKT CENTRUM DZIECKA I RODZINY ORIFLAME

autor Sylwia Gospodarek · 22 lut 2017 o 14:27

Gmina Jastków i  Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, przy wsparciu finansowym Oriflame,  rozpoczęły realizację projektu pn. Centrum Dziecka i Rodziny Oriflame - diagnoza potrzeb rodzin z dziećmi do lat 6 w gminie Jastków. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 6 miesięcy  do lat 6, ich rodziców, nauczycieli, innych osób pracujących z małymi dziećmi oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem  projektu jest  podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców i zapewnienie dzieciom  dobrego startu edukacyjnego.

W ramach powyższej inicjatywy zostaną  przeprowadzone następujące zadania:

  • Diagnoza potrzeb małych dzieci i rodziców z uwzględnieniem potrzeb rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • Przygotowanie 20 wykwalifikowanych instruktorów/animatorów do prowadzenia Grup Zabawowych dla dzieci i rodziców;
  • Zorganizowanie Grup Zabawowych dla rodziców i dzieci;
  • Zapewnienie pomocy edukacyjnych.

 Właściwa edukacja oraz dostęp do odpowiednich programów edukacyjnych we wczesnym okresie rozwoju dziecka mają kluczowy wpływ na jego dalszy rozwój, podejmowane decyzje oraz sukcesy szkolne i zawodowe. Dlatego tak ważne jest właściwe kształtowanie małych dzieci, prawidłowe zarządzanie ich umiejętnościami oraz włączenie rodziców i środowiska lokalnego w proces edukacji małego dziecka.

Informacje o projekcie:  http://www.frd.org.pl/programy/centrum-dziecka-i-rodziny-oriflame-jastkow-2017/

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.