Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

OSOBY CHĘTNE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DOT. MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ NA LISTĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ.

autor Andrzej Dec · 03 mar 2017 o 08:05

Uprzejmie informuję, że nasze wspólne projekty (Mieszkańców i Gminy) pod tytułem „Eko-energia w Gminie Jastków I” oraz „Eko-energia w minie Jastków II” zostały wybrane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie do dofinansowania.

Stosowna umowa na realizację projektów o łącznej kwocie dofinansowania 7 305 750 zł została podpisana w dniu 30 grudnia 2016 roku.

W miesiącach marzec, kwiecień informujemy osoby, które zakwalifikowały się do projektu o konieczności dokonania wpłat wkładu własnego.

W przypadku gdy ktoś zrezygnuje lub nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie wówczas będziemy kontaktować się z osobami wpisanymi na listę uzupełniającą.

W związku z powyższym osoby, które są zainteresowane ewentualnym uczestnictwem w projekcie dotyczącym montażu kolektorów słonecznych i wpisaniem na listę uzupełniającą zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa, w siedzibie urzędu pokój numer 2d lub 2e od godziny 7:30 do 15:30.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.