Fundusze Zewnętrzne

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106020L W MIEJSCOWOŚCI SNOPKÓW I W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN.

autor Mateusz Błaszczak · 15 paź 2020 o 11:51

Gmina Jastków zgodnie z umową Nr 232 z dnia 29.04.2020r. zawartą z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wykonała inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106020L na odcinku od km 0+013,64 do km 0+723,34 w miejscowości Snopków i w miejscowości Marysin oraz na odcinku od km 0+723,34 do km 1+453,48 w miejscowości Marysin”. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 535 582,00 zł, a łączny koszt realizacji Zadania to 1 071 164,37 zł.

 

 


Foto Nr 1. Tablica informacyjna dla zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106020L na odcinku od km 0+013,64 do km 0+723,34 w miejscowości Snopków i w miejscowości Marysin oraz na odcinku od km 0+723,34 do km 1+453,48 w miejscowości Marysin”.

 


 

Foto Nr 2. Tablica informacyjna dla zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106020L na odcinku od km 0+013,64 do km 0+723,34 w miejscowości Snopków i w miejscowości Marysin oraz na odcinku od km 0+723,34 do km 1+453,48 w miejscowości Marysin”.


 


 

Foto Nr 3. Tablica informacyjna dla zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106020L na odcinku od km 0+013,64 do km 0+723,34 w miejscowości Snopków i w miejscowości Marysin oraz na odcinku od km 0+723,34 do km 1+453,48 w miejscowości Marysin”.

 


 

Foto Nr 4. Tablica informacyjna dla zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106020L na odcinku od km 0+013,64 do km 0+723,34 w miejscowości Snopków i w miejscowości Marysin oraz na odcinku od km 0+723,34 do km 1+453,48 w miejscowości Marysin”.

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.