UMOWY ZAWARTE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

autor Małgorzata Langiewicz · 08 sty 2018 o 15:01

Stan na 31.12.2017r.

PROJEKT

OKRES REALIZACJI

WARTOŚĆ PROJEKTU
(dofinansowanie + wkład własny) w PLN

TIK i eksperymenty, to Twórczość i kompetencje

30.08.2016-30.06.2018

301 107,83
(240 968,97 + 36 145,35)

Eko-energia - I

16.05.2016-31.12.2019

4 092 641,6
(3 216 417,00 + 876 224,60)

Eko-energia - III

16.05.2016-31.12.2019

3 586 757,60
(2 817 086,99 + 769 670,61)

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym

15.04.2016-14.06.2018

1 250 000,00
(871 887,50 + 378 112,50)

Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków

01.01.2018-28.02.2019

1 024 393,38
(973 173,71 + 51 219,67)

Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo - parkowego w Panieńszczyźnie - pałac

01.04.2016-30.11.2018

2 346 696,65
(1 384 244,23 + 962 452,42)

Radosny maluch - Aktywna mama

01.03.2018-31.08.2020

1 288 306,80
(1 095 060,78 + 102 232,00)

Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację - leader projektu dla 9 gmin

01.10.2014-31.12.2020

41 300 460,66
(w tym Gmina Jastków 5 204 264,21 - dofinansowanie 1 732 859,97 + wkład własny 3 471 404,00)

Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny

17.11.2015-28.06.2019

3 374 999,00
(796 900,00 + 2 578 099,00)

E-gminy w LOF

15.06.2017-31.07.2019

1 164 584,99
(822 653,77 + 341 931,22)

Mobilny LOF

24.02.2014-31.12.2020

99 925 641,41
(w tym Gmina Jastków 8 902 279,28- dofinansowanie 5 055 073,70 + wkład własny 3 847 205,58)

OGÓŁEM

 

32 536 031,34

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.