Sprawy Bieżące

ANKIETA - WYPRACOWANIE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 12 sty 2022 o 12:38

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

Opracowana na potrzeby naszej gminy Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
Uwaga! Ankieta jest anonimowa!

link do ankiety: https://forms.gle/s4WxUNue4LiqG12H8

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.