Sprawy Bieżące

DOFINANSOWANIE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

autor Michał Słodkowski · 16 maj 2022 o 15:13

 

 

Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3. Wsparcie otrzymały szkoły podstawowe i przedszkole z terenu gminy w łącznej wysokości 17 500,00 zł. Celem programu jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek jako centrum dostępu do kultury i wiedzy dla dzieci i młodzieży. Za otrzymane wsparcie każda z placówek dokona zakupu nowości wydawniczych oraz będzie realizowała działania promujące czytelnictwo (organizacja konkursów, spotkań, wystaw itp. w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

 

Wykaz placówek które otrzymały wsparcie:

 

Nazwa placówki oświatowej

Placówki wychowania przedszkolnego

Szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa w Jastkowie

2 500,00

-

Szkoła Podstawowa w Ożarowie

1 500,00

-

Szkoła Podstawowa w Snopkowie

2 500,00

-

Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach

2 500,00

-

Szkoła Podstawowa w Płouszowicach

1 500,00

4 000,00

Przedszkole Samorządowe w Jastkowie

3 000,00

-

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.