Sprawy Bieżące

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

autor Marcin Abramek · 20 kwi 2021 o 09:37

W okresie lipiec-sierpień 2021 r. Przedszkole Samorządowe w Jastkowie oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pełniły dyżur wakacyjny według załączonego poniżej harmonogramu.

Z dyżurów  wakacyjnych mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są przez poszczególne placówki w formie papierowej. Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszenia dziecka na dyżur należy złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. Druk zgłoszenia można pobrać w sekretariacie danej placówki.

Nazwa placówki

Data rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego

 

Data zakończenia dyżuru wakacyjnego

Przedszkole Samorządowe w Jastkowie

01.07.2021 r.

 

31.07.2021 r.

(dyżur 10 godz.)

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jastkowie

 

16.08.2021 r.

31.08.2021 r.

(dyżur 10 godz.)

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ożarowie

 

19.08.2021 r.

 

 

31.08.2021 r.

(dyżur 5 godz.)

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Płouszowicach

 

01.07.2021r.

 

15.07.2021r.

(dyżur 5 godz.)

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Snopkowie

 

14.08.2021 r.

 

 

31.08.2021 r.

(dyżur 5 godz.)

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Tomaszowicach

 

02.08.2021 r.

 

 

13.08.2021 r.

(dyżur 10 godz.)

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.