Sprawy Bieżące

GMINA JASTKÓW ROZPOCZYNA PRZYGOTOWANIA DO NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2021 – 2027.

autor Marcin Abramek · 30 sty 2020 o 09:28

W dniu 28 stycznia w Urzędzie Miasta Lublin Wójt Gminy Jastków Teresa Kot podpisała list intencyjny na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego (LOM), który ma na celu kontynuację dobrej dotychczasowej współpracy kilkunastu samorządów działających w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) w latach 2014 – 2020.

Sygnatariuszami listu są przedstawiciele 21 gmin (Lublin, Świdnik, Lubartów miasto, Lubartów gmina, Niemce, Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica, Nałęczów, Jastków), w tym 5 nowych gmin (Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów, Wojciechów)
oraz 5 powiatów, na których obszarze leżą gminy: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski i świdnicki. Nowy obszar działań wyznaczony został zgodnie zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.

W ramach współpracy partnerzy wyznaczyli Gminę Lublin na lidera, który zapewni wszystkim gminom i powiatom udział w pracach przygotowawczych do kolejnej perspektywy finansowej oraz opracowania wspólnej Strategii Rozwoju dla całego obszaru.

W ramach obecnej współpracy, LOF ma zagwarantowane środki finansowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego w kwocie ok. 111 mln euro środków unijnych przeznaczonych na projekty twarde (inwestycyjne) i miękkie. Spośród niech w Gminie Jastków zrealizowano następujące projekty:

 - Mobilny LOF - Wartość projektu ogółem: 99 925 641,41 zł, Wydatki kwalifikowalne 99 925 641,41 zł, w tym kwota dofinansowania: 77 484 810,24 zł.  Gminy Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 850 163,14 zł przy wartości wydatków  kwalifikowanych  8 649 759,28 zł.

- Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację - Wartość projektu ogółem dla 9 gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: 43 187 354,45 zł, Wydatki kwalifikowalne 39 735 272,93 zł, w tym kwota dofinansowania: 32 568 306,72 zł. Wartość projektu w Gminie Jastków: 6 668 631,27 zł, wydatki kwalifikowane  4 847 895,01 zł, dofinansowanie z EFRR 1 544 207,76 zł, z budżetu państwa 484 789,47 zł.

- E-gminy w LOF - Wartość projektu: 1 164 584,99 zł, Wydatki kwalifikowalne 980 084,99 zł, w tym kwota dofinansowania: 822 653,77 zł.

(Źródło: UM Lublin; fot. Marcin Pastuszak)

Relacja w TVP Lublin -  https://lublin.tvp.pl/46390547/28-stycznia-2020-g-830

6c16f2a8 a1d7 45ef 9189 4b3f915bdb6e
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.