Sprawy Bieżące

GMINA JASTKÓW -VII GMINĄ WEDŁUG RANKINGU GMIN LUBELSZCZYZNY

autor Marcin Abramek · 06 gru 2018 o 11:33

W dniu dzisiejszym – 6 grudnia 2018 r na uroczystej gali zorganizowanej przez Urząd Statystyczny w Lublinie oraz Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej w hotelu inBeetwen, nastąpiło wręczenie wyróżnień dla 20 najlepszych gmin według Rankingu Gmin Lubelszczyzny. Pani Wójt Teresa Kot odebrała zaszczytne wyróżnienie dla Gminy Jastków, która uplasowała się w 2018 roku na 7 pozycji. W roku ubiegłym nasza gmina zajęła w tym samym rankingu miejsce 10.

Kategorie na podstawie których Urząd Statystyczny w Lublinie opracował Ranking Gmin Lubelszczyzny 2018:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015 - 2017)
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015 - 2017)
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów budżetów gmin (za lata 2015 - 2017)
 4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2017 r
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i inych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015 - 2017)
 6. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych ) na 1 mieszkańca w 2017r.
 7. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2017 r.
 8. Bezrobotni zarejestrowani na 1000 ludności  w wieku produkcyjnym
 9. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w 2017r.
 10. Średnioroczny przyrost naturalny na 1000 ludności (za lata 2015 - 2017)
 11. Średnioroczne saldo migracji na 1000 ludności (za lata 2015 - 2017) - 2014 - 2017 
 12. Odesetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3 - 5 lat w 2017 r.
F0428333 14d2 49b5 9c2a 95fac67c72de
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.