Sprawy Bieżące

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU ZOSTAŁ DOPOSAŻONY W SPRZĘT KOMPUTEROWY: 6 LAPTOPÓW O WARTOŚCI OKOŁO 20 TYS.

autor Mateusz Błaszczak · 21 gru 2020 o 09:10

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu dzięki Fundacji VCC z Lublina bierze udział w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie lubelskim", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2914-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego instytucja została doposażona w sprzęt komputerowy: 6 laptopów o wartości około 20  tys. Dodatkowo w ramach projektu pracownicy ośrodka wezmą udział w szkoleniach na temat dziennikarstwa online i bezpieczeństwa w sieci. Ośrodek zorganizuje również szkolenia komputerowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Aa2afeca 86b9 4909 a3ca 57da642c9b02
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.