Sprawy Bieżące

I SESJA RADY GMINY VIII KADENCJI

autor Marcin Abramek · 23 lis 2018 o 14:22

Dziś, tj. 23 listopada 2018r w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dąbrowicy odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Jastków. Uroczyste posiedzenie rozpoczęło się wręczeniem przez Pana Wojciecha Kniaziuka - Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze radnego, radnym gminy, oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Pani Teresie Kot. Następnym punktem było złożenie ślubowania przez wszystkich radnych oraz Panią Wójt. Po ukonstytuowaniu się Rady Gminy oraz Wójta Gminy, rada wyłoniła z pośród jej członków Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących, po czym przystąpiła do realizacji dalszych punktów porządku posiedzenia.

Skład Rady Gminy Jastków VIII kadencji:

 1. Marek Wieczerzak - Przewodniczący Rady Gminy

 2. Magdalena Olszak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 3. Zenon Rachańczyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 4. Jerzy Łapanowski

 5. Małgorzata Mróz

 6. Paweł Jędrejek

 7. Andrzej Podstawka

 8. Maria Wróbel

 9. Teresa Zuchniarz

 10. Ulesława Lubek

 11. Sławomir Warszawski

 12. Marek Okoń

 13. Roman Chudzik

 14. Marian Chęć

 15. Kazimierz Wójcik

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.