Sprawy Bieżące

INFORMACJA

autor Marcin Abramek · 21 lut 2019 o 15:18

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie oraz Instytut Historii KUL zapraszają na kolejne sympozjum naukowe poświęcone dziejom naszej małej Ojczyzny. Temat tegorocznych obrad to Polityczna i społeczna aktywność mieszkańców Jastkowa i okolic na przestrzeni wieków.

Cele sympozjum:
- Ukazanie politycznego i społecznego zaangażowania mieszkańców podlubelskich miejscowości (Jastków i okolice) od czasów najdawniejszych po współczesność.
- Prezentacja źródeł i stanu badań w tym zakresie
- Zapoznanie społeczności lokalnej (w tym młodzieży) z dokonaniami mieszkańców Jastkowa i okolic w życiu politycznym i społecznym
Podobnie jak w poprzednich latach, chcemy opublikować materiały z sympozjum w formie zbioru studiów, w ramach serii wydawniczej Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały.
Prosimy o zgłoszenia udziału do końca marca 2019 r. z podaniem następujących informacji: imię i nazwisko prelegenta, afiliacja, temat wystąpienia (referat, komunikat). Sympozjum odbędzie się w początkach czerwca bieżącego roku.

 

Szczegóły w Gmnnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dąbrowicy

tel. 81 502-08-27

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.