Sprawy Bieżące

INFORMACJA

autor Jolanta Pelc · 25 mar 2020 o 11:09

INFORMACJA

Informujemy, że potwierdzenie przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia do przedszkola można znaleźć na stronie internetowej przedszkola (https://przedszkolewjastkowie.szkolnastrona.pl) w zakładce Rekrutacja.

 Prosimy o wypełnienie i przesłanie zdjęcia lub scanu potwierdzenia na adres internetowy przedszkola (przedszkolewjastkowie@gmail.com) do dnia 08.04.2020.

Brak potwierdzenia przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia do przedszkola skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.