Sprawy Bieżące

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”

autor Marcin Abramek · 28 wrz 2021 o 10:37

W związku z zakończeniem w czerwcu br. projektu „Eko-Energia w Gminie Konopnica i Jastków”, który był realizowany w latach 2014-2015 prosimy uczestników tego projektu o przybycie do Urzędu Gminy Jastków (w godzinach pracy Urzędu) w celu podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.  Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Regina Abramek, nr tel. 81 502-29-07. 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.