Sprawy Bieżące

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW I MOŻLIWOŚCI DOSTARCZANIA WODY PITNEJ DLA MIESZKAŃCÓW

autor Teresa Kot Wójt Gminy · 22 cze 2021 o 10:44

Informacja n/t warunków i możliwości dostarczania wody pitnej dla mieszkańców

 

               Na terenie gminy znajduje się pięć ujęć wody (Jastków, Sieprawki, Ożarów, Płouszowice i Snopków).  Na każdym ujęciu są dwie studnie pracujące na zmianę. W celu zabezpieczenia dostaw wody dla ludności sieci wodociągowe ujęć są połączone i w razie awarii możemy podać wodę z sąsiednich ujęć. Długość sieci wodociągowej na koniec 2020 r. bez przyłączy to ponad 215 km, liczba przyłączy ponad 5000 szt. Od kilku lat następuje przyrost mieszkańców i nowo budowanych budynków, co wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na wodę. Biorąc to pod uwagę gmina sukcesywnie modernizuje i rozbudowuje sieci wodociągowe oraz wyposaża je w urządzenia usprawniające działanie i odczyty liczników.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ostatnim okresie (obok rozbudowy i modernizacji sieci) należą generalne remonty ujęć wody na terenie gminy, polegające na wymianie urządzeń i technologii uzdatniania wody, tak aby wydobyta woda spełniała wszystkie przewidziane przepisami wymogi dla wody pitnej.

  • 2014 – modernizacja SUW Płouszowice
  • 2016 - modernizacja SUW Sieprawki
  • 2018 - modernizacja SUW Ożarów
  • 2019 - modernizacja SUW Jastków

Kłopoty z zapewnieniem odpowiedniej ilości dostarczanej dla mieszkańców wody mają bezpośredni związek z brakiem opadów i wiążącym się z tym wzrostem zużycia wody, które w godzinach wieczornych, oraz w weekendy wzrasta trzy-czterokrotnie w stosunku do standardowych poborów, co powoduje „spompowanie” wody ze zbiorników i wyłączenie ujęcia do momentu, aż pompy głębinowe napompują wodę do poziomu umożliwiającego ponowne uruchomienie zestawu pomp podających wodę do sieci.

Przykładowe przepływy na ujęciu w Jastkowie w czasie wieczornych poborów przekraczają 100m3/h co przy wydajności studni (wynikającej z pozwolenia wodno prawnego) 60m3/h powoduje przy takiej eksploatacji opróżnienie zbiorników retencyjnych. Podobnie jest na ujęciach w Snopkowie i Płouszowicach. Tak gwałtowny wzrost zużycia wody spowodowany jest jej użyciem do celów niezwiązanych bezpośrednio z celami bytowymi – podlewanie upraw, trawników, napełnianie basenów. Takie wykorzystywanie wody pitnej powoduje problemy z dostarczeniem jej wszystkich mieszkańcom i zapewnienie wymaganych parametrów czystości i odpowiedniego ciśnienia itp.

Należy również pamiętać, że pozwolenia wodnoprawne określają limity dobowego wydobycia wody oraz nakładają na gminy obowiązek wnoszenia opłat za każdy metr pobranej wody. Opłaty wpływają na konto regulatora jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W najbliższych planach inwestycyjnych gminy planowane są kolejne zadania zwiększające możliwości zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. W obecnej chwili trwają prace projektowe modernizacji ujęcia wody w Snopkowie, która to modernizacja ma na celu wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych (po 150m3 każdy) na wodę uzdatnioną, co zapewni dostępność większej ilości wody w godzinach wieczornych poborów. Realizacja projektu ma nastąpić w roku 2022. Jednocześnie Gmina prowadzi postępowanie mające na celu wybór miejsca pod budowę nowego ujęcia wody i uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń.

Niestety, działania te nie zapewnią wystarczającej ilości wody w czasie suszy, jeżeli część mieszkańców będzie dbała o swoje trawniki, nie myśląc o tym, że sąsiedzi nie mają już wody do picia.  Polska nie jest krajem zasobnym w wodę (znajdujemy się na jednym z ostatnich miejsc w Europie i mamy zasoby porównywalne z Egiptem), monitoring wód podziemnych prowadzony od lat 70-tych XX wieku wskazuje sukcesywne obniżanie się lustra wód głębinowych w eksploatowanych studniach. Obliguje nas to do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą, aby nasze dzieci miały do niej dostęp.

Problem z zapewnieniem w okresie suszy wody dla mieszkańców nie dotyczy tylko naszej gminy. Coraz więcej samorządów boryka się z niedoborem i apelują o racjonalne, nacechowane poszanowaniem kurczących się zasobów korzystanie z wody do celów bytowych.

W dniu wczorajszym na łamach Dziennika Wschodniego ukazał się artykuł pt. "Dramatyczna sytuacja w gminach pod Lublinem. Jeszcze nie ma lata, a wody już brakuje", wszystkich zainteresowanych odsyłamy do zapoznania się z tym tekstem.

Link do artykułu - https://www.dziennikwschodni.pl/powiat-lubelski/dramatyczna-sytuacja-w-gminach-pod-lublinem-jeszcze-nie-ma-lata-a-wody-juz-brakuje,n,1000290917.html

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.