Sprawy Bieżące

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

autor Marcin Abramek · 28 lut 2020 o 15:15

-

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.