Sprawy Bieżące

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

autor Ewa Hołod · 04 lis 2016 o 17:18

Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, w dniu 4 listopada 2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków, przeznaczonych do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Tomaszowicach, w skład którego wchodzą pałac oraz park o powierzchni 6,1800 ha. Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków (pokój nr 6), tel. (81) 502-04-28 w godz. 8.00-15.00.

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.