Sprawy Bieżące

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

autor Ewa Hołod · 01 lip 2016 o 20:47

Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, w dniu 16 czerwca 2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków, przeznaczonych do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 67 o pow. 0,2017 ha w m. Panieńszczyzna. Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków (pokój nr 6), tel. (81) 502-04-28 w godz. 8.00-15.00.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.