Sprawy Bieżące

INFORMACJE O WYNIKU ROKOWAŃ

autor Ewa Hołod · 04 lip 2016 o 15:34

IB/HE/7145/1/2010.29

Wójt Gminy Jastków
podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJE
O WYNIKU ROKOWAŃ

Na dzień 23 czerwca 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszone zostały rokowania na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 211/1 o pow. 6,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00197328/0 ,

- nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 606 o pow. 0,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00245790/1 (droga wewnętrzna).

Cena wywoławcza nieruchomości podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o rokowaniach i wynosiła 920 000,00 złotych.

Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak zgłoszeń do rokowań.

 

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.