Sprawy Bieżące

INWESTYCJE W GMINIE JASTKÓW - CZERWIEC 2018

autor Marcin Abramek · 08 cze 2018 o 10:38

"Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny" - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

Mobilny LOF” - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Oddany do użytku węzeł przesiadkowy w m. Tomaszowice Kolonia

Oddany do użytku węzeł przesiadkowy w m. Jastków

Chodnik i oświetlenie drogowe przy drodze wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów w m. Płouszowice Kolonia

 

 

„Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo – parkowego w Panieńszczyźnie - pałac” - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego:

Trwające prace remontowe przy budynku pałacu w Panieńszczyźnie

Budynek w Sieprawicach - przyszła siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Remont stacji uzdatniania wody w Ożarowie

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moszna

Budowa chodnika przy byłej dordze krajowej Lublin - Warszawa w miejscowości Józefów - Pociecha

 

 

0b587522 0d36 49b0 8580 204cfec7f707
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.