Sprawy Bieżące

INWESTYCJE W GMINIE JASTKÓW - KWIECIEŃ 2018

autor Marcin Abramek · 06 kwi 2018 o 09:45

Inwestycje w Gminie Jastków – kwiecień 2018

"Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny" - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna:

Mobilny LOF” - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego:

- budowa węzła przesiadkowego w m. Tomaszowice Kolonia

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 830 w miejscowości Płouszowice Kolonia

„Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo – parkowego w Panieńszczyźnie - pałac” - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego:

Trwający remont budynku pałacu w Panieńszczyźnie

Ocieplanie oraz remont dachu  budynku byłej Szkole Podstawowej w Sieprawicach w której już niebawem powstanie nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.