Sprawy Bieżące

INWESTYCJE W GMINIE JASTKÓW - MARZEC 2018

autor Marcin Abramek · 22 mar 2018 o 14:12

Przedstawiamy realziację inwestycji wg. stanu na marzec 2018 r. 

"Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny" - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna:

 

„Mobilny LOF” - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego:

- budwa węzła przesiadkowego w m. Tomaszowice Kolonia

- budowa węzła przesiadkowego w m. Jastków/Piotrawin

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach:

Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sieprawicach, a przyszłej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 

1b2bfa68 f575 454f 94b4 81b3bb725c45
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.