Sprawy Bieżące

INWESTYCJE W GMINIE JASTKÓW - STYCZEŃ 2018

autor Marcin Abramek · 01 lut 2018 o 12:08

Przedstawiamy fotorelację wg. stanu na koniec stycznia 2018r. z przebiegu inwestycji realizowanych na terenie Gminy Jastków, z szczególnym uwzględnieniem tych, które zostały współfinansowane z budżetu  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

"Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny" - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna:

 

„Mobilny LOF” - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego:

 

Budowa chodnika oraz oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 830 na odcinku Płouszowice – Tomaszowice.

 

Budowa węzła przesiadkowego w m. Tomaszowice.

 

Budowa węzła przesiadkowego w m. Jastków/Piotrawin.

 

„Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo – parkowego w Panieńszczyźnie - pałac” - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego:

 

Przebieg prac remontowych przy budynku pałacu w Panieńszczyźnie  - siedzibie Urzędu Gminy Jastków

„Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację.” - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 13.8. Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

 

Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Jastkowie.

 

 

Rozpoczęły się ponadto prace ziemne pod przyszłą salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach:

 

W trakcie realizacji znajduje się także przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sieprawicach, a przyszłej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 

 

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.