Sprawy Bieżące

SEZON INWESTYCYJNY 2017 W PEŁNI

autor Marcin Abramek · 28 lip 2017 o 08:20
  1. Zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Smugach, która pozwoli mieszkańcom na rozwój działalności lokalnej. W ramach inwestycji wykonano remont dachu i elewacji. Ponadto dokonano niwelacji terenu. Wnętrze świetlicy otrzymało toalety oraz aneks kuchenny.
  2. Trwają prace budowlane na drodze powiatowej biegnącej na odcinku od ul. Nałęczowskiej w Dąbrowicy w kierunku Domu Spotkań CARITAS. Inwestycja realizowana przez Gminę Jastków oraz Powiat Lubelski znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Dąbrowicy. W ramach zadania zostanie wybudowany mowy chodnik, zaś zniszczona i pełna ubytków jezdnia otrzyma nową nawierzchnię. Uroczyste oddanie drogi zostało zaplanowane na Główne Obchody 700.lecia istnienia Dąbrowicy, które odbędą się we wrześniu. W tej miejscowości planowana jest również inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Konopnica. Będzie to remont nawierzchni oraz utworzenie tzw. mijanek na odcinku od ul. Nałęczowskiej w kierunku miejscowości Szerokie.
  3. Trwa kompleksowy remont budynku po byłej szkole w Sieprawicach. Po oddaniu do użytku będzie mieścić się w nim siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowano tam również utworzenie świetlicy dla mieszkańców. W otoczeniu budynku znajdzie się oprócz parkingów nowoczesny plac zabaw. Obecna siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zostanie gruntownie przebudowana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
  4. Rozpoczęła się tak długo oczekiwana budowa Centrum Rozwoju Rodziny w Panieńszczyźnie. Zadanie dofinansowane ze środków UE zakłada budowę czterooddziałowego przedszkola, żłobka oraz biblioteki. W obiekcie nie zabraknie również sali widowiskowej, pracowni artystycznych oraz sali doświadczania świata, które będą rozwijać zdolności naszych najmłodszych mieszkańców.
  5. W trakcie remontu znajduje się pałac w Panieńszczyźnie w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy. Inwestycja została zaplanowana na 2 etapy. W ramach pierwszego etapu położono izolacje pionowe oraz poziome. Wymieniona została stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne. Zaś dzięki gruntownej i czasochłonnej renowacji wszystkich tarasów pałac powoli zaczyna nabierać dawnego blasku. Drugi etap remontu przewiduje wymianę pokrycia dachowego  i renowację elewacji budynku.
  6. Po wielomiesięcznej pracy oficjalnie oddano do użytku drogę powiatową na odcinku od Garbowa przez Ługów - Ożarów do Sadurek. Inwestycja zrealizowana przy udziale środków z Ministerstwa Infrastruktury oraz budżetów trzech samorządów – Powiatu Lubelskiego, Gminy Jastków oraz Gminy Garbów zakładała remont nawierzchni, ułożenie chodników i zatok przestankowych oraz oświetlenia drogowego na całym przebiegu drogi. Zadanie znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa podróżujących i mieszkańców miejscowości leżących w przebiegu drogi.
  7. Dobiega końca remont kolejnej świetlicy w Gminie Jastków. Inwestycja realizowana w Ożarowie rozpoczęła się w ubiegłym roku. Obecnie końca dobiegają prace nad elewacją budynku. Świetlica już od wielu lat służy mieszkańcom oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Ożarowa, jako miejsce spotkań i ośrodek w którym kultywuje się lokalne tradycje.

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.