Sprawy Bieżące

KOLEJNA DOTACJA DLA GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 12 mar 2019 o 09:40

11 marca Wójt Gminy Jastków Teresa Kot odebrała w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z rąk Wicemarszałka Sejmu RP Beaty Mazurek promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie w 2019 roku zadań dotyczących zabezpieczenia wąwozów lessowych przed erozją, likwidacji osuwisk oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W ramach dotacji  Gmina Jastków otrzymała środki w wysokości 236 720,00 zł na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 106018L od km 0+007 do km 0+189 w miejscowości Jastków”.

Inwestycja zostanie wykonana w 2019r.

3733ccef 8b6f 4325 8389 ad6132faf22f
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.