Sprawy Bieżące

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI ZDROWIA W PANIEŃSZCZYŹNIE PRZY UL. SZKOLNEJ 1

autor Michał Słodkowski · 09 maj 2022 o 10:16

Zgodnie z komunikatem NFZ z dnia 6 maja:

„6 maja 2022 roku wygasła umowa NFZ z podmiotem leczniczym NORDMEDIC S.C. w Panieńszczyźnie ul. Szkolna 1.

Wszyscy dotychczasowi pacjenci przychodni NORDMEDIC S.C. Przychodnia Zdrowia w Jastkowie powinni zmienić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby to zrobić, należy złożyć w nowej wybranej przychodni deklarację wyboru świadczeniodawcy POZ. Można to zrobić również za pomocą IKP (Internetowe Konto Pacjenta).”

źródło: https://www.nfz-lublin.pl/komunikat/5857


 

Gmina Jastków informuje, że w postępowaniu przetargowym w ramach pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na najem powyższej nieruchomości, położonej w miejscowości Panieńszczyzna przy ul. Szkolnej Nr 1, zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, stanowiącej własność Gminy Jastków z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z możliwością świadczenia dodatkowych usług zdrowotnych złożone zostały dwie oferty:

1) Oferta firmy Nordmedic. S.C.

2) Oferta konsorcjum firm OSASUNA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością oraz CENTRUM MEDYCZNE MEDYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Gmina Jastków jest w trakcie procedury zmierzającej do zakończenia postępowania przetargowego i podpisania umowy z podmiotem który złożył korzystniejszą ofertę tj. z konsorcjum firm OSASUNA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością oraz CENTRUM MEDYCZNE MEDYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na najem powyższej nieruchomości.

W związku z powyższym Gmina Jastków informuje, że w maju b.r. (tj. niezwłocznie po uzyskaniu kontraktu z NFZ przez nowy podmiot medyczny) będzie możliwość kontynuacji opieki zdrowotnej w nieruchomości położonej w miejscowości Panieńszczyzna przy ul. Szkolnej Nr 1, zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, po złożeniu w tym ośrodku deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ lub za pomocą IKP (Internetowego Konto Pacjenta).

Każdy pacjent ma prawo skorzystać z bezpłatnej pomocy lekarza “pierwszego kontaktu” (lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej) 

w przychodni innej niż ta, w której wybrał lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub innych uzasadnionych medycznie przypadkach za każdym razem, gdy zajdzie taka potrzeba. 

 

 

Załączniki:

  1. Lista_pobliskich_osrodkow_zdrowia.jpg 09 maj 2022 — 64,6 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.