Sprawy Bieżące

INFORMACJA O CHLOROWANIU WODY

autor Marcin Abramek · 27 wrz 2021 o 13:00

INFORMACJA

Urząd Gminy w Jastkowie zawiadamia, że woda podawana do sieci z ujęcia w Snopkowie w związku z zaleceniem Sanepidu będzie nadal chlorowana aż do odwołania.

Po otrzymaniu dwóch kolejnych pozytywnych wyników badań (w odstępie czasowym) oraz decyzji Sanepidu potwierdzającej przydatność wody do spożycia chlorowanie będzie wstrzymane. Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu – zgodnie z zaleceniami Sanepidu zamieszczonymi na stronie Gminy. Informacja o przydatności wody do spożycia zostanie zamieszczona na stronie i zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeniowych.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.