Sprawy Bieżące

LUBELSKA GIEŁDA KWALIFIKACJI

autor Marcin Abramek · 15 mar 2019 o 09:52

Projekt " Lubelska Giełda Kwalifikacji" skierowany jest do 108 osób ( 65 Kobiet i 43 Mężczyzn), osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, zamieszkujących  tereny objęte programem rewitalizacji gmin: Bełżyce (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Jabłonna, Jastków, Niedrzwica Duża, Świdnik, Lubartów, Kraśnik, Łęcza (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Włodawa, Puławy (gmina wiejska) i Ryki (miasto i obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej). Powiaty: Zamość, Chełm i Lublin. W szczególności poszukujemy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy z 3 profilem pomocy oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,  osób o niskich kwalifikacjach oraz osób niepełnosprawnych (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Projekt zakłada podział na dziewięć 12 osobowych grup.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

·      Indywidualna diagnoza potrzeb Uczestnika Projektu z tworzeniem IPD (4 godziny/osoba),

·      Blok miękkich kompetencji społecznych - zajęcia indywidualne i grupowe,

·      Blok miękkich kompetencji zawodowych - zajęcia grupowe,

·      Szkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe z certyfikacją zewnętrzną, np. Pracownik biurowy z zarządzaniem obiegiem dokumentów, Kadry i Płace, Specjalista ds. organizacji produkcji, opiekun os. Starszej i niepełnosprawnej, Szkolenia szyte na miarę - dostosowane do potrzeb uczestników,

·      Indywidualne pośrednictwo pracy (8h/osoba),

·      Staże zawodowe (4 miesiące/osoba) powiązane ze szkoleniami.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto brutto/h)1
•    stypendium stażowe (1280,26 zł brutto brutto/miesiąc)
•    zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich

 1Stawka stypendium szkoleniowego w podanej wysokości przewidziana jest w przypadku gdy Uczestnik Projektu nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia i jest ubezpieczony przez Realizatora Projektu. W przypadku zaś posiadania przez Uczestnika Projektu innego tytułu do ubezpieczenia stawka stypendium szkoleniowego za każdą odbytą godzinę szkolenia wynosi 6,65 zł brutto.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

1b5b5364 2643 4c43 a243 cd6605985ce1
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.