Sprawy Bieżące

RUSZYŁA PRZEBUDOWA UJĘĆ WODY W OŻAROWIE

autor Andrzej Dec · 14 maj 2018 o 14:17

Miło mi Państwa poinformować, że projekt pt. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jastków, kompleksowe działania dotyczące przebudowy ujęć wody w miejscowości Jastków oraz Ożarów” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa z RPO WL na lata 2014 – 2020.

Gmina Jastków otrzymała 2 341 986,75 zł na gruntowną przebudowę ujęcia wody w Ożarowie oraz modernizację ujęcie wody w Jastkowie. Realizacja tego projektu i pozyskane środki pozwolą nam w sposób znaczący podnieść jakość dostarczanej wodę.

Kolejnym udogodnieniem dla naszych mieszkańców na który pozyskaliśmy środki zewnętrzne jest wymiana ok tysiąca wodomierzy na ultradźwiękowe przystosowane do odczytu radiowego.

Decyzja o wdrożeniu systemu zdalnego odczytu to same korzyści dla odbiorców ze względu na częstsze terminy odczytu, krótszy czas pomiędzy fakturowaniem oraz dla gminy gdyż jest łatwiejsza dostępność do wodomierza – odczyt zdalny – bez konieczności wchodzenia do posesję.

Andrzej Dec

Zastępca Wójta Gminy Jastków

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.