Sprawy Bieżące

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW NA SOŁTYSA SOŁECTWA WSI JÓZEFÓW – POCIECHA

autor Mateusz Błaszczak · 28 lip 2020 o 12:40

-

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.