Sprawy Bieżące

OD 1 KWIETNIA DO 5 MAJA TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE WIZJI WSPÓŁPRACY W RAMACH STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO LUBELSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO.

autor Mateusz Błaszczak · 07 kwi 2021 o 07:46

Od 1 kwietnia do 5 maja trwają konsultacje społeczne dotyczące wizji współpracy w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Zidentyfikowane zostały obszary współpracy LOM: transport, środowisko i klimat, infrastruktura społeczna, kultura, turystyka i sport, przedsiębiorczość i rynek pracy, edukacja, cyfryzacja, ścieki i odpady.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu ankiety, związanej z powyższymi obszarami. W punktach IV i V można podać własne pomysły na rozwój.

Link do informacji o konsultacjach:

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/konsultacje-spoleczne/konsultacje-trwajace/ruszaja-konsultacje-strategii-rozwoju-ponadlokalnego,121,692,1.html

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.