Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE

autor Marcin Abramek · 16 maj 2019 o 08:26

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie informuje, że zozpoczęto postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Więziennej w jednostkach okręgu lubelskiego.

Szczegółowe informacje dotyczace liczby, nazw stanowisk oraz niezbędnych kwalifikacji znajdują się w zakładce Rekrutacja na stronie internetowej Służby Więziennej - www.sw.gov.pl

Dokumenty można składać w wyznaczonych komórkach kadrowych jednostek penitencjalnych osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22 maja 2019r.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.