Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 18 mar 2020 o 09:50

-

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.