Sprawy Bieżące

PODZIĘKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW

autor Teresa Kot · 23 paź 2018 o 14:58

Szanowni Mieszkańcy,

W imieniu własnym oraz wybranych radnych, serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście nas Państwo w wyborach. Znakomite wyniki poparcia są dla nas zobowiązaniem do intensywnej pracy na rzecz dalszego rozwoju gminy oraz wspierania inicjatyw społecznych mieszkańców, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem czynią naszą gminę piękniejszą.

Z wyrazami szacunku

Teresa Kot

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.