Sprawy Bieżące

POPRAWA SPÓJNOŚCI PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ

autor Marcin Abramek · 16 sty 2017 o 13:29

Informujemy, że w dniu 24 listopada 2016 roku podpisane zostało porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji projektu: „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Projekt jest częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 33 421 936,58 zł. Wkład własny gmin biorących udział w projekcie to 5 242 070,49 zł. Kwota ta została rozłożona na grupę 9 partnerów projektu. W jej skład weszły: Gmina Jastków będąca liderem projektu jak również gminy: Jabłonna, Strzyżewice, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn Lubartów oraz Piaski.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.